Beneficis de l’equinoteràpia

Les activitats on s’estableix relació amb un animal proporcionen un gran nombre de beneficis, entre els quals:

  • Empatia: les investigacions demostren que els nens que viuen en llars on hi ha un animal de companyia són més empàtics que els nens que viuen en cases sense mascota.
  • Interès exterior: els animals poden ajudar a les persones amb un malaltia mental o una autoestima baixa a deixar d’estar centrats en si mateixos i a obrir-se al seu entorn. En lloc de pensar i parlar sobre si mateixos i els seus problemes, miren i parlen sobre els animals.
  • Acceptació: els animals tenen la virtut d’acceptar a les persones sense qualificar-les, prejutjar-les ni etiquetar-les.
  • Socialització: la presència d’una animal propicia converses entre les persones que el rodegen.
  • Contacte físic: el contacte físic té una relació molt estreta amb la salut. Tot i que entre persones a vegades el contacte físic pot resultar incòmode, aquest mateix amb un animal sol ser molt agradable.

fb_img_1477213136821

  • Estimulació mental: l’augment de la comunicació amb altres persones fa que s’estimuli la memòria, la parla, el somriure, etc.
  • Relaxació: disminució dels nivells d’agressivitat i control d’impulsos. Un estudi realitzat amb gossos, va descobrir que només amb el fet d’acariciar-los durant 10 minuts la pressió sanguínia, tant de la persona com de l’animal, baixava.
  • Concentració: una sèrie d’estudis han demostrat que els animals capturen i mantenen l’atenció dels nens dirigint-la a un punt concret. Amb la seva atenció mobilitzada i l’agitació i agressió disminuïdes, es crea un millor espai d’aprenentatge.
  • Desenvolupament de l’afectivitat: els nens que ajuden a criar animals entenen millor el llenguatge no verbal i els motius i sentiments dels altres. Els nens que tenen un vincle amb animals de companyia tenen major empatia, autoestima i autoconcepte que aquells que no hi tenen relació.