Equinoteràpia

L’equinoteràpia és un mètode terapèutic que utilitza el cavall, les tècniques d’equitació i les pràctiques eqüestres per treballar aspectes de salut, educació i psicologia. Les sessions formen part d’un procés a mig o llarg termini, per tant, és important la creació d’un vincle i compromís entre alumne, terapeuta i cavall.

Social i Emocional

El cavall té una gran capacitat d’empatia, cosa que es tradueix en un mirall que reflexa els sentiments o actituds de la persona en cada moment. Per relacionar-se amb un cavall s’ha de ser molt conscient d’allò que es transmet amb l’expressió corporal i amb les diferents actituds que s’adopten davant diferents situacions.

El cavall és capaç d’estimular el caràcter social d’una persona tímida o amb bloquejos afectius i també de controlar el caràcter explosiu de persones amb dificultats de relació o trastorns de conducta.

Realitzem sessions individuals adaptades a les necessitats i característiques de cada persona, de manera que es potenciïn al màxim les seves capacitats. És una bona activitat per a treballar dificultats educatives, conductuals, trastorns, etc.

També realitzem sessions grupals que busquen potenciar la comunicació, la cohesió social i les relacions personals dins un grup, encarades sobretot a persones amb discapacitat intel·lectual.

equinoterapiaitaca009

Equitació terapèutica

L’equitació terapèutica és una modalitat que utilitza les tècniques d’equitació i el món del cavall com a element motivador que permet al terapeuta treballar diferents objectius en funció de les necessitats de cada persona.

Els objectius que es treballen són de les àrees psicològica – cognitiva, comunicativa, psicomotriu, social i d’aprenentatge.

Destinataris:

  • Infants en risc d’exclusió social.
  • Dificultats d’aprenentatge.
  • Trastorns de conducta.
  • Discapacitat psíquica.
  • Autisme
  • TDAH